Converter Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ทอง

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ออนซ์ทอง

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

ออนซ์ทอง metal

  • iso 4217: XAU

Converter Afghani อัฟกานิสถาน / ออนซ์ทอง

2016-08-30 ► 1 AFN = 0 XAU ► Converter Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ทอง . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ทอง ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-30

1 AFN = 0 XAU

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ