แปลง เลฟบัลแกเรีย (BGN) ลีราตุรกี (TRY)

лв
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า BGN/TRY เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เลฟบัลแกเรีย เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 เลฟบัลแกเรีย = 250.6665 ลีราตุรกี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เลฟบัลแกเรีย เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 เลฟบัลแกเรีย = 250.6665 ลีราตุรกี

ประวัติ ศาสตร์ เลฟบัลแกเรีย / ลีราตุรกี

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน BGN /TRY ตั้งแต่ Wednesday, 19 July 2000.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 เลฟบัลแกเรีย = 4.0498438865354 ลีราตุรกี

ขั้นต่ำใน

  • 1 เลฟบัลแกเรีย = 0.29287283014016 ลีราตุรกี
Date BGN/TRY
3.7357
3.7313
3.7588
3.7670
3.7322
3.7265
3.7228
3.7228
3.6808
3.7569
3.7294
3.7090
3.6761
3.6696
3.6696
3.6140
3.5734
3.5604
3.5979
3.5961
3.5808
3.5808
3.5721
3.6228
3.6061
3.6733
3.5594
3.5823
3.5823
3.6092
3.5749
3.5672
3.5869
3.5402
3.5229
3.5245
3.5026
3.4585
3.4924
3.5175
3.5293
3.5222
3.5222
3.4958
3.4313
3.4204
3.3947
3.3915
3.3819
3.3819
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 BGN TRY 1 เลฟบัลแกเรีย BGN = 3.74 ลีราตุรกี TRY
2 BGN TRY 2 เลฟบัลแกเรีย BGN = 7.47 ลีราตุรกี TRY
15 BGN TRY 15 เลฟบัลแกเรีย BGN = 56.04 ลีราตุรกี TRY
50 BGN TRY 50 เลฟบัลแกเรีย BGN = 186.79 ลีราตุรกี TRY

ตารางการแปลง

เลฟบัลแกเรีย (BGN)/ลีราตุรกี (TRY)
1 เลฟบัลแกเรีย = 3.74 ลีราตุรกี
2 เลฟบัลแกเรีย = 7.47 ลีราตุรกี
3 เลฟบัลแกเรีย = 11.21 ลีราตุรกี
4 เลฟบัลแกเรีย = 14.94 ลีราตุรกี
5 เลฟบัลแกเรีย = 18.68 ลีราตุรกี
6 เลฟบัลแกเรีย = 22.41 ลีราตุรกี
7 เลฟบัลแกเรีย = 26.15 ลีราตุรกี
8 เลฟบัลแกเรีย = 29.89 ลีราตุรกี
9 เลฟบัลแกเรีย = 33.62 ลีราตุรกี
10 เลฟบัลแกเรีย = 37.36 ลีราตุรกี
15 เลฟบัลแกเรีย = 56.04 ลีราตุรกี
20 เลฟบัลแกเรีย = 74.71 ลีราตุรกี
25 เลฟบัลแกเรีย = 93.39 ลีราตุรกี
30 เลฟบัลแกเรีย = 112.07 ลีราตุรกี
40 เลฟบัลแกเรีย = 149.43 ลีราตุรกี
50 เลฟบัลแกเรีย = 186.79 ลีราตุรกี
60 เลฟบัลแกเรีย = 224.14 ลีราตุรกี
70 เลฟบัลแกเรีย = 261.50 ลีราตุรกี
80 เลฟบัลแกเรีย = 298.86 ลีราตุรกี
90 เลฟบัลแกเรีย = 336.21 ลีราตุรกี
100 เลฟบัลแกเรีย = 373.57 ลีราตุรกี
150 เลฟบัลแกเรีย = 560.36 ลีราตุรกี
200 เลฟบัลแกเรีย = 747.14 ลีราตุรกี
500 เลฟบัลแกเรีย = 1 867.85 ลีราตุรกี
1 000 เลฟบัลแกเรีย = 3 735.70 ลีราตุรกี
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());