วิวัฒนาการของ โครนเดนมาร์ก / ยูโร

DKK

วิวัฒนาการของ EUR / DKK

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน โครนเดนมาร์ก เป็น ยูโร คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 โครนเดนมาร์ก = 136.59915 ยูโร

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน โครนเดนมาร์ก เป็น ยูโร คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 โครนเดนมาร์ก = 132.31084 ยูโร