วิวัฒนาการของ ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก / ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง

LUF

วิวัฒนาการของ XAF / LUF

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก เป็น ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก = 1 631.4864 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก เป็น ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ฟรังก์ลักเซมเบิร์ก = 1 622.5598 ฟรังก์เซฟาธนาคารรัฐแอฟริกากลาง