วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / เปโซโคลอมเบีย

PKR

วิวัฒนาการของ COP / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น เปโซโคลอมเบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 5 175.2529 เปโซโคลอมเบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น เปโซโคลอมเบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 1 721.7461 เปโซโคลอมเบีย