วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / เรียลอิหร่าน

PKR

วิวัฒนาการของ IRR / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น เรียลอิหร่าน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 39 636.4621 เรียลอิหร่าน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น เรียลอิหร่าน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 10 250.2742 เรียลอิหร่าน