อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซลอตีโปแลนด์ (PLN) ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

د.ت
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า PLN/TND เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซลอตีโปแลนด์ เป็น ดีนาร์ตูนิเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ซลอตีโปแลนด์ = 67.9190 ดีนาร์ตูนิเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซลอตีโปแลนด์ เป็น ดีนาร์ตูนิเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ซลอตีโปแลนด์ = 67.9190 ดีนาร์ตูนิเซีย

ประวัติ ศาสตร์ ซลอตีโปแลนด์ / ดีนาร์ตูนิเซีย

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน PLN /TND ตั้งแต่ Wednesday, 31 May 2000.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 ซลอตีโปแลนด์ = 0.80817701064659 ดีนาร์ตูนิเซีย

ขั้นต่ำใน

  • 1 ซลอตีโปแลนด์ = 0.30239534289658 ดีนาร์ตูนิเซีย
Date PLN/TND
0.6936
0.6929
0.6972
0.6997
0.6917
0.6838
0.6841
0.6841
0.6849
0.6818
0.6922
0.6950
0.7035
0.7056
0.7056
0.7039
0.6926
0.6809
0.6792
0.6919
0.6895
0.6895
0.6860
0.7019
0.7083
0.7178
0.7278
0.7183
0.7183
0.7254
0.7333
0.7362
0.7365
0.7418
0.7386
0.7390
0.7376
0.7345
0.7334
0.7275
0.7267
0.7246
0.7246
0.7257
0.7222
0.7227
0.7214
0.7179
0.7194
0.7194
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 PLN TND 1 ซลอตีโปแลนด์ PLN = 0.69 ดีนาร์ตูนิเซีย TND
2 PLN TND 2 ซลอตีโปแลนด์ PLN = 1.39 ดีนาร์ตูนิเซีย TND
15 PLN TND 15 ซลอตีโปแลนด์ PLN = 10.40 ดีนาร์ตูนิเซีย TND
50 PLN TND 50 ซลอตีโปแลนด์ PLN = 34.67 ดีนาร์ตูนิเซีย TND

ตารางการแปลง

ซลอตีโปแลนด์ (PLN)/ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)
1 ซลอตีโปแลนด์ = 0.69 ดีนาร์ตูนิเซีย
2 ซลอตีโปแลนด์ = 1.39 ดีนาร์ตูนิเซีย
3 ซลอตีโปแลนด์ = 2.08 ดีนาร์ตูนิเซีย
4 ซลอตีโปแลนด์ = 2.77 ดีนาร์ตูนิเซีย
5 ซลอตีโปแลนด์ = 3.47 ดีนาร์ตูนิเซีย
6 ซลอตีโปแลนด์ = 4.16 ดีนาร์ตูนิเซีย
7 ซลอตีโปแลนด์ = 4.85 ดีนาร์ตูนิเซีย
8 ซลอตีโปแลนด์ = 5.55 ดีนาร์ตูนิเซีย
9 ซลอตีโปแลนด์ = 6.24 ดีนาร์ตูนิเซีย
10 ซลอตีโปแลนด์ = 6.93 ดีนาร์ตูนิเซีย
15 ซลอตีโปแลนด์ = 10.40 ดีนาร์ตูนิเซีย
20 ซลอตีโปแลนด์ = 13.87 ดีนาร์ตูนิเซีย
25 ซลอตีโปแลนด์ = 17.34 ดีนาร์ตูนิเซีย
30 ซลอตีโปแลนด์ = 20.80 ดีนาร์ตูนิเซีย
40 ซลอตีโปแลนด์ = 27.74 ดีนาร์ตูนิเซีย
50 ซลอตีโปแลนด์ = 34.67 ดีนาร์ตูนิเซีย
60 ซลอตีโปแลนด์ = 41.60 ดีนาร์ตูนิเซีย
70 ซลอตีโปแลนด์ = 48.54 ดีนาร์ตูนิเซีย
80 ซลอตีโปแลนด์ = 55.47 ดีนาร์ตูนิเซีย
90 ซลอตีโปแลนด์ = 62.41 ดีนาร์ตูนิเซีย
100 ซลอตีโปแลนด์ = 69.34 ดีนาร์ตูนิเซีย
150 ซลอตีโปแลนด์ = 104.01 ดีนาร์ตูนิเซีย
200 ซลอตีโปแลนด์ = 138.68 ดีนาร์ตูนิเซีย
500 ซลอตีโปแลนด์ = 346.70 ดีนาร์ตูนิเซีย
1 000 ซลอตีโปแลนด์ = 693.40 ดีนาร์ตูนิเซีย
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());