โครนาสวีเดน

โครนาสวีเดน SEK
1 THB = 0.2545 SEK
1 USD = 7.9584 SEK
1 KRW = 0.0075 SEK
1 CNY = 1.2555 SEK
1 JPY = 0.0749 SEK
1 BGN = 5.0482 SEK
1 CZK = 0.3901 SEK
1 DKK = 1.3274 SEK
1 GBP = 11.1767 SEK
1 HUF = 0.0317 SEK
1 PLN = 2.3784 SEK
1 RON = 2.1186 SEK
1 SEK = 1.0000 SEK
1 CHF = 8.5823 SEK
1 NOK = 1.0247 SEK
1 HRK = 1.3327 SEK
1 RUB = 0.1409 SEK
1 TRY = 2.1225 SEK
1 AUD = 6.3132 SEK
1 BRL = 2.4630 SEK