วิวัฒนาการของ ชิลลิงแทนซาเนีย / ไนราไนจีเรีย

TZS

วิวัฒนาการของ NGN / TZS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงแทนซาเนีย เป็น ไนราไนจีเรีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ชิลลิงแทนซาเนีย = 180.56042 ไนราไนจีเรีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงแทนซาเนีย เป็น ไนราไนจีเรีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ชิลลิงแทนซาเนีย = 86.19938 ไนราไนจีเรีย