แปลง ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF) ยูโร (EUR)

Fr
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า XPF/EUR เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
100 XPF EUR 100 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 0.84 ยูโร EUR
200 XPF EUR 200 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 1.68 ยูโร EUR
1 500 XPF EUR 1 500 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 12.57 ยูโร EUR
5 000 XPF EUR 5 000 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 41.90 ยูโร EUR

ตารางการแปลง

ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)/ยูโร (EUR)
100 ฟรังก์ซีเอฟพี = 0.84 ยูโร
200 ฟรังก์ซีเอฟพี = 1.68 ยูโร
300 ฟรังก์ซีเอฟพี = 2.51 ยูโร
400 ฟรังก์ซีเอฟพี = 3.35 ยูโร
500 ฟรังก์ซีเอฟพี = 4.19 ยูโร
600 ฟรังก์ซีเอฟพี = 5.03 ยูโร
700 ฟรังก์ซีเอฟพี = 5.87 ยูโร
800 ฟรังก์ซีเอฟพี = 6.70 ยูโร
900 ฟรังก์ซีเอฟพี = 7.54 ยูโร
1 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 8.38 ยูโร
1 500 ฟรังก์ซีเอฟพี = 12.57 ยูโร
2 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 16.76 ยูโร
2 500 ฟรังก์ซีเอฟพี = 20.95 ยูโร
3 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 25.14 ยูโร
4 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 33.52 ยูโร
5 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 41.90 ยูโร
6 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 50.28 ยูโร
7 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 58.66 ยูโร
8 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 67.04 ยูโร
9 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 75.42 ยูโร
10 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 83.80 ยูโร
15 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 125.70 ยูโร
20 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 167.60 ยูโร
50 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 419.00 ยูโร
100 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 838.00 ยูโร