อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF) ปอนด์ไอริช (IEP)

ตัวแปลงค่า XPF/IEP เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Fr
IEP
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
100 XPF IEP 100 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 0.66 ปอนด์ไอริช IEP
200 XPF IEP 200 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 1.32 ปอนด์ไอริช IEP
1 500 XPF IEP 1 500 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 9.90 ปอนด์ไอริช IEP
5 000 XPF IEP 5 000 ฟรังก์ซีเอฟพี XPF = 33.00 ปอนด์ไอริช IEP

ตารางการแปลง

ฟรังก์ซีเอฟพี (XPF)/ปอนด์ไอริช (IEP)
100 ฟรังก์ซีเอฟพี = 0.66 ปอนด์ไอริช
200 ฟรังก์ซีเอฟพี = 1.32 ปอนด์ไอริช
300 ฟรังก์ซีเอฟพี = 1.98 ปอนด์ไอริช
400 ฟรังก์ซีเอฟพี = 2.64 ปอนด์ไอริช
500 ฟรังก์ซีเอฟพี = 3.30 ปอนด์ไอริช
600 ฟรังก์ซีเอฟพี = 3.96 ปอนด์ไอริช
700 ฟรังก์ซีเอฟพี = 4.62 ปอนด์ไอริช
800 ฟรังก์ซีเอฟพี = 5.28 ปอนด์ไอริช
900 ฟรังก์ซีเอฟพี = 5.94 ปอนด์ไอริช
1 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 6.60 ปอนด์ไอริช
1 500 ฟรังก์ซีเอฟพี = 9.90 ปอนด์ไอริช
2 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 13.20 ปอนด์ไอริช
2 500 ฟรังก์ซีเอฟพี = 16.50 ปอนด์ไอริช
3 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 19.80 ปอนด์ไอริช
4 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 26.40 ปอนด์ไอริช
5 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 33.00 ปอนด์ไอริช
6 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 39.60 ปอนด์ไอริช
7 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 46.20 ปอนด์ไอริช
8 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 52.80 ปอนด์ไอริช
9 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 59.40 ปอนด์ไอริช
10 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 66.00 ปอนด์ไอริช
15 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 99.00 ปอนด์ไอริช
20 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 132.00 ปอนด์ไอริช
50 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 330.00 ปอนด์ไอริช
100 000 ฟรังก์ซีเอฟพี = 660.00 ปอนด์ไอริช