Νόμισμα δείκτης

Ο δείκτης νόμισμα αντιπροσωπεύει την εξέλιξη ενός νομίσματος σε σχέση με το σύνολο του forex. Ο δείκτης είναι ο μέσος όρος ενός νομίσματος σε σχέση με άλλους. Η παράσταση διάγραμμα καθιστά εύκολο να δείτε τις τάσεις κατά νόμισμα.

συνδεθείτε. Αποθηκεύστε τη διάταξη του γραφήματός σας.
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Εργαλεία Συναλλαγών