Gazu ziemnego NATGAS

2,28 -0,05 -2,17%
Informacja
otwarcie 2,33
dzienna 2,27 2,35
Zakres tygodniowa 2,27 2,4
Zakres rocznego 2,27 3,74
tydzień -4,34%
miesiąc -7,04%
rok -24,02%