Gazu ziemnego NATGAS

2,52 0,03 1,37%
Informacja
otwarcie 2,5
dzienna 2,5 2,53
Zakres tygodniowa 2,5 2,53
Zakres rocznego 2,48 3,74
tydzień 1,37%
miesiąc -5,15%
rok -15,93%