Gazu ziemnego NATGAS

2,17 0 0,05%
Informacja
otwarcie 2,17
dzienna 2,16 2,18
Zakres tygodniowa 2,14 2,24
Zakres rocznego 2,04 3,74
tydzień -1,76%
miesiąc -3,34%
rok -27,63%