ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

3.18 0 0.03%
ข้อมูล
การเปิด 3.18
ช่วงชีวิตประจำวัน 3.17 3.2
ช่วงรายสัปดาห์ 3.17 3.33
ช่วงประจำปี 2.43 3.33
สัปดาห์ -1.97%
เดือน 6.25%
ปี 25.11%
  เข้าสู่ระบบ