ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

2.3 0 0.07%
ข้อมูล
การเปิด 2.3
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.25 2.3
ช่วงรายสัปดาห์ 2.2 2.32
ช่วงประจำปี 2.16 3.74
สัปดาห์ 4.67%
เดือน -6.22%
ปี -23.35%