ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

3.19 -0.1 -3.11%
ข้อมูล
การเปิด 3.3
ช่วงชีวิตประจำวัน 3.18 3.34
ช่วงรายสัปดาห์ 3.18 3.34
ช่วงประจำปี 3.07 3.52
สัปดาห์ -3.11%
เดือน -13.52%
ปี -13.52%