ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

1.9 -0.02 -1.19%
ข้อมูล
การเปิด 1.93
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.9 1.93
ช่วงรายสัปดาห์ 1.87 1.96
ช่วงประจำปี 1.87 2.25
สัปดาห์ 1.28%
เดือน -12.74%
ปี -12.74%