ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

1.71 0.02 0.94%
ข้อมูล
การเปิด 1.7
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.67 1.72
ช่วงรายสัปดาห์ 1.67 1.72
ช่วงประจำปี 1.57 3.36
สัปดาห์ 0.94%
เดือน 5.02%
ปี -30.33%
.
  เข้าสู่ระบบ