ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

2.69 -0.07 -2.6%
ข้อมูล
การเปิด 2.77
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.68 2.79
ช่วงรายสัปดาห์ 2.68 2.79
ช่วงประจำปี 2.43 3.32
สัปดาห์ -2.6%
เดือน -5.97%
ปี 5.94%
  เข้าสู่ระบบ