ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

2.49 -0.02 -0.62%
ข้อมูล
การเปิด 2.5
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.48 2.52
ช่วงรายสัปดาห์ 2.48 2.65
ช่วงประจำปี 2.48 3.74
สัปดาห์ -6.06%
เดือน -6.45%
ปี -17.08%