ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

2.5 -0.07 -2.65%
ข้อมูล
การเปิด 2.57
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.45 2.63
ช่วงรายสัปดาห์ 2.45 2.63
ช่วงประจำปี 2.45 4.27
สัปดาห์ -2.65%
เดือน -13.14%
ปี -44.43%
.
  เข้าสู่ระบบ