ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

1.86 0 -0.22%
ข้อมูล
การเปิด 1.86
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.83 1.88
ช่วงรายสัปดาห์ 1.78 2.02
ช่วงประจำปี 1.41 2.64
สัปดาห์ -8.71%
เดือน -27.39%
ปี -14.94%
  เข้าสู่ระบบ