ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

2.46 0.05 2.27%
ข้อมูล
การเปิด 2.4
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.36 2.48
ช่วงรายสัปดาห์ 2.36 2.85
ช่วงประจำปี 1.41 3.08
สัปดาห์ -8.83%
เดือน -12.66%
ปี 12.67%
  เข้าสู่ระบบ