ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

1.64 -0.02 -1.27%
ข้อมูล
การเปิด 1.63
ช่วงชีวิตประจำวัน 1.59 1.65
ช่วงรายสัปดาห์ 1.59 1.65
ช่วงประจำปี 1.48 2.25
สัปดาห์ -1.27%
เดือน -1.27%
ปี -24.89%
  เข้าสู่ระบบ