ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

4.08 -0.01 -0.28%
ข้อมูล
การเปิด 4.09
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.05 4.09
ช่วงรายสัปดาห์ 3.91 4.12
ช่วงประจำปี 3.73 4.95
สัปดาห์ 2.63%
เดือน 5.6%
ปี 5.6%
  เข้าสู่ระบบ