ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

8.85 0.57 6.83%
ข้อมูล
การเปิด 8.28
ช่วงชีวิตประจำวัน 8.26 8.95
ช่วงรายสัปดาห์ 7.62 8.95
ช่วงประจำปี 3.73 9.6
สัปดาห์ 9.31%
เดือน 5.12%
ปี 128.92%
.
  เข้าสู่ระบบ