ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

4.96 -0.1 -1.92%
ข้อมูล
การเปิด 4.96
ช่วงชีวิตประจำวัน 4.95 4.98
ช่วงรายสัปดาห์ 4.95 4.98
ช่วงประจำปี 2.43 5.64
สัปดาห์ -1.92%
เดือน 12.87%
ปี 95.04%
  เข้าสู่ระบบ