ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

2.53 -0.01 -0.37%
ข้อมูล
การเปิด 2.54
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.51 2.58
ช่วงรายสัปดาห์ 2.51 2.71
ช่วงประจำปี 2.04 3.74
สัปดาห์ -3.34%
เดือน 11.17%
ปี -15.58%