ก๊าซธรรมชาติ NATGAS

2.97 0.02 0.66%
ข้อมูล
การเปิด 2.97
ช่วงชีวิตประจำวัน 2.96 2.97
ช่วงรายสัปดาห์ 2.96 2.97
ช่วงประจำปี 2.54 3.52
สัปดาห์ 0.66%
เดือน -1.7%
ปี -19.47%