Природен газ NATGAS

3.31 0.04 1.26%
информация
отвор 3.27
дневна гама 3.25 3.34
седмичен интервал 3.14 3.34
годишен кръг 3.07 3.52
седмица 3.56%
месец -10.45%
година -10.45%