Природен газ NATGAS

2,7 -0,02 -0,66%
информация
отвор 2,72
дневна гама 2,69 2,72
седмичен интервал 2,62 2,73
годишен кръг 2,57 3,74
седмица 1,58%
месец -6,99%
година -10%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света