Природен газ NATGAS

2,52 0,03 1,37%
информация
отвор 2,5
дневна гама 2,5 2,53
седмичен интервал 2,5 2,53
годишен кръг 2,48 3,74
седмица 1,37%
месец -5,15%
година -15,93%