Природен газ NATGAS

4.59 0.04 0.78%
информация
отвор 4.56
дневна гама 4.5 4.68
седмичен интервал 3.91 4.68
годишен кръг 3.73 4.95
седмица 15.53%
месец 18.88%
година 18.88%
  Влизане