Природен газ NATGAS

2.96 0 -0.08%
информация
отвор 2.96
дневна гама 2.95 2.98
седмичен интервал 2.94 3.16
годишен кръг 2.54 3.52
седмица -2.17%
месец -2.23%
година -19.9%