Природен газ NATGAS

2.64 0.01 0.4%
информация
отвор 2.63
дневна гама 2.63 2.65
седмичен интервал 2.59 2.92
годишен кръг 2.59 4.27
седмица -12.8%
месец -8.19%
година -41.26%
.
  Влизане