Природен газ NATGAS

3.21 0.04 1.1%
информация
отвор 3.17
дневна гама 3.14 3.23
седмичен интервал 3.14 3.33
годишен кръг 2.43 3.33
седмица -1.08%
месец 7.22%
година 26.25%
  Влизане