Природен газ NATGAS

2.75 0 0%
информация
отвор 2.75
дневна гама 2.75 2.75
седмичен интервал 2.71 2.75
годишен кръг 2.6 3.51
седмица 0.62%
месец 1.25%
година -6.08%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света