Природен газ NATGAS

8.28 0.34 4.34%
информация
отвор 7.93
дневна гама 7.78 8.34
седмичен интервал 7.62 8.34
годишен кръг 3.73 9.6
седмица 2.28%
месец -1.65%
година 114.2%
.
  Влизане