Природен газ NATGAS

2,29 0 0,07%
информация
отвор 2,29
дневна гама 2,28 2,3
седмичен интервал 2,2 2,32
годишен кръг 2,16 3,74
седмица 4,3%
месец -6,55%
година -23,62%