Природен газ NATGAS

2.69 0.01 0.26%
информация
отвор 2.68
дневна гама 2.63 2.69
седмичен интервал 2.63 2.69
годишен кръг 2.61 3.51
седмица 0.26%
месец -15.41%
година -8.36%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света