Природен газ NATGAS

1.87 0.01 0.59%
информация
отвор 1.86
дневна гама 1.83 1.88
седмичен интервал 1.78 2.02
годишен кръг 1.41 2.64
седмица -7.97%
месец -26.8%
година -14.25%
  Влизане