Khi tự nhiên NATGAS

3.2 0.02 0.5%
Thông tin
khai mạc 3.19
phạm vi hàng ngày 3.16 3.23
phạm vi hàng tuần 3.14 3.31
phạm vi hàng năm 2.54 3.52
tuần -0.64%
tháng 0.63%
năm -13.26%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày