Khi tự nhiên NATGAS

8.85 0.09 0.98%
Thông tin
khai mạc 8.78
phạm vi hàng ngày 8.59 8.99
phạm vi hàng tuần 8.59 8.99
phạm vi hàng năm 3.73 9.6
tuần 0.98%
tháng 5.19%
năm 129.09%
.
  Đăng nhập