Khi tự nhiên NATGAS

2.57 -0.07 -2.58%
Thông tin
khai mạc 2.64
phạm vi hàng ngày 2.54 2.67
phạm vi hàng tuần 2.54 2.67
phạm vi hàng năm 2.54 2.9
tuần -6.69%
tháng 0.98%
năm 0.98%
  Đăng nhập