Khi tự nhiên NATGAS

2.96 0.01 0.48%
Thông tin
khai mạc 2.94
phạm vi hàng ngày 2.94 2.96
phạm vi hàng tuần 2.87 2.96
phạm vi hàng năm 2.54 3.52
tuần 0.03%
tháng -2.01%
năm -19.93%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày