Khi tự nhiên NATGAS

2.28 -0.02 -1.04%
Thông tin
khai mạc 2.31
phạm vi hàng ngày 2.23 2.31
phạm vi hàng tuần 2.17 2.32
phạm vi hàng năm 2.04 3.74
tuần -1.15%
tháng 0.82%
năm -24.02%