Khi tự nhiên NATGAS

1.8 -0.01 -0.61%
Thông tin
khai mạc 1.81
phạm vi hàng ngày 1.78 1.85
phạm vi hàng tuần 1.67 1.88
phạm vi hàng năm 1.58 3.36
tuần 9.63%
tháng -0.61%
năm -26.87%
.
  Đăng nhập