Khi tự nhiên NATGAS

2.68 -0.01 -0.33%
Thông tin
khai mạc 2.69
phạm vi hàng ngày 2.65 2.75
phạm vi hàng tuần 2.46 2.75
phạm vi hàng năm 2.45 4.27
tuần 7.21%
tháng -6.88%
năm -40.42%
.
  Đăng nhập