Khi tự nhiên NATGAS

3.08 -0.01 -0.47%
Thông tin
khai mạc 3.12
phạm vi hàng ngày 3.07 3.13
phạm vi hàng tuần 3.07 3.13
phạm vi hàng năm 2.54 3.52
tuần -0.47%
tháng -1.44%
năm -16.62%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày