euro yen japonez (EUR/JPY) EUR/JPY

Informaţii
gama de zi cu zi 142.13 142.43 zi -0.13%
gama săptămânal 141.37 144.28 săptămână -0.42%
gama lunar 142.13 142.43 lună -0.13%
gama anual 124.39 144.28 an 8.57%
142.13 -0.18 -0.13%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex volatilitatea

.
  Log in