euro yen japonez (EUR/JPY) EUR/JPY

Informaţii
gama de zi cu zi 120.61 120.98 zi 0.13%
gama săptămânal 120.24 121.48 săptămână 0.56%
gama lunar 120.26 121.48 lună -0.29%
gama anual 114.43 124.43 an -0.73%
120.96 0.15 0.13%
  Log in