euro yen japonez (EUR/JPY) EUR/JPY

Informaţii
gama de zi cu zi 131.56 132.33 zi 0.26%
gama săptămânal 131.56 132.67 săptămână 0.09%
gama lunar 128.34 133.48 lună 2.56%
gama anual 125.09 134.13 an 4.83%
132.31 0.35 0.26%

Forex volatilitatea

  Log in