euro yen japonez (EUR/JPY) EUR/JPY

Informaţii
gama de zi cu zi 129.55 130.27 zi -0.37%
gama săptămânal 129.55 130.35 săptămână -0.3%
gama lunar 128.6 132.43 lună -1.53%
gama anual 125.09 134.13 an 2.79%
129.74 -0.48 -0.37%

Forex volatilitatea

  Log in