euro yen japonez (EUR/JPY) EUR/JPY

Informaţii
gama de zi cu zi 123.9 124.09 zi -0.03%
gama săptămânal 123.37 125 săptămână 0.42%
gama lunar 123.02 125.09 lună 0.33%
gama anual 114.43 127.08 an 1.8%
124.03 -0.03 -0.03%
  Log in