euro jen japoński (EUR/JPY) EUR/JPY

119.58 -0.68 -0.57%
Informacja
otwarcie 120.26
dzienna 119.42 120.54
Zakres tygodniowa 119.42 121.07
Zakres rocznego 118.46 122.87
tydzień -1.2%
miesiąc -0.54%
rok -1.86%