ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

120.1 -0.64 -0.53%
ข้อมูล
การเปิด 120.74
ช่วงชีวิตประจำวัน 120.01 120.79
ช่วงรายสัปดาห์ 120.01 121.02
ช่วงประจำปี 115.87 127.5
สัปดาห์ -0.43%
เดือน -0.43%
ปี -4.44%