ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

121.32 -0.15 -0.13%
ข้อมูล
การเปิด 121.48
ช่วงชีวิตประจำวัน 121.12 121.48
ช่วงรายสัปดาห์ 121.06 122.13
ช่วงประจำปี 118.48 127.5
สัปดาห์ -0.3%
เดือน 0.31%
ปี -3.47%