ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 130.08 130.5 วัน -0.12%
ช่วงรายสัปดาห์ 129.9 130.61 สัปดาห์ -0.29%
ช่วงรายเดือน 129.57 130.69 เดือน 0.19%
ช่วงประจำปี 125.09 130.69 ปี 3.11%
130.13 -0.16 -0.12%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ