ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 126.02 126.19 วัน -0.06%
ช่วงรายสัปดาห์ 125.09 126.21 สัปดาห์ 0.5%
ช่วงรายเดือน 125.09 127.49 เดือน -0.12%
ช่วงประจำปี 125.09 127.49 ปี -0.12%
126.06 -0.07 -0.06%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ