ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 121.14 121.88 วัน 0.4%
ช่วงรายสัปดาห์ 121 121.97 สัปดาห์ 0.68%
ช่วงรายเดือน 120.26 121.97 เดือน 0.38%
ช่วงประจำปี 114.43 124.43 ปี -0.06%
121.78 0.49 0.4%
  เข้าสู่ระบบ