ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 121.9 122.89 วัน -0.47%
ช่วงรายสัปดาห์ 121.9 124.2 สัปดาห์ -1.79%
ช่วงรายเดือน 121.9 125.09 เดือน -1.33%
ช่วงประจำปี 114.43 127.08 ปี 0.11%
121.98 -0.57 -0.47%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ