ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

119.67 -0.6 -0.5%
ข้อมูล
การเปิด 120.26
ช่วงชีวิตประจำวัน 119.42 120.54
ช่วงรายสัปดาห์ 119.42 121.07
ช่วงประจำปี 118.46 122.87
สัปดาห์ -1.13%
เดือน -0.47%
ปี -1.79%