ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 128.34 129.15 วัน 0.61%
ช่วงรายสัปดาห์ 127.93 129.15 สัปดาห์ 0.14%
ช่วงรายเดือน 127.93 130.74 เดือน -0.65%
ช่วงประจำปี 125.09 134.13 ปี 2.32%
129.14 0.78 0.61%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ