ยูโร เยนญี่ปุ่น (EUR/JPY) EUR/JPY

117.83 -0.27 -0.23%
ข้อมูล
การเปิด 118.1
ช่วงชีวิตประจำวัน 117.77 118.27
ช่วงรายสัปดาห์ 117.77 118.48
ช่วงประจำปี 117.52 127.5
สัปดาห์ -0.12%
เดือน -2.21%
ปี -6.25%