Euro Yên Nhật (EUR/JPY) EUR/JPY

125,56 0,02 0,02%
Thông tin
khai mạc 125,54
phạm vi hàng ngày 125,46 125,6
phạm vi hàng tuần 124,77 125,94
phạm vi hàng năm 118,48 125,95
tuần 0,64%
tháng 0,76%
năm -0,1%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới