евро японска йена (EUR/JPY) EUR/JPY

120.52 0.31 0.26%
информация
отвор 120.21
дневна гама 120.1 120.63
седмичен интервал 118.46 120.63
годишен кръг 118.46 122.87
седмица 1.35%
месец 0.25%
година -1.08%