евро японска йена (EUR/JPY) EUR/JPY

128,12 -0,93 -0,72%
информация
отвор 129,05
дневна гама 128,11 129,12
седмичен интервал 128,11 129,25
годишен кръг 124,62 137,51
седмица -0,15%
месец -0,24%
година -5,26%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света