евро японска йена (EUR/JPY) EUR/JPY

120.05 -0.68 -0.57%
информация
отвор 120.74
дневна гама 120.01 120.79
седмичен интервал 120.01 121.02
годишен кръг 115.87 127.5
седмица -0.47%
месец -0.47%
година -4.48%