евро японска йена (EUR/JPY) EUR/JPY

информация
дневна гама 121.54 121.72 ден 0.03%
седмичен интервал 121 121.97 седмица 0.59%
месечен обхват 120.26 121.97 месец 0.29%
годишен кръг 114.43 124.43 година -0.14%
121.67 0.04 0.03%
  Влизане