ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 131.56 132.49 ημέρα 0.31%
εβδομαδιαία σειρά 131.56 132.67 εβδομάδα 0.14%
μηνιαίο εύρος 128.34 133.48 μήνας 2.61%
ετήσιο εύρος 125.09 134.13 έτος 4.88%
132.37 0.41 0.31%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση