ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 121.9 122.89 ημέρα -0.43%
εβδομαδιαία σειρά 121.9 124.2 εβδομάδα -1.76%
μηνιαίο εύρος 121.9 125.09 μήνας -1.29%
ετήσιο εύρος 114.43 127.08 έτος 0.15%
122.02 -0.53 -0.43%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση