ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 129.55 130.27 ημέρα -0.37%
εβδομαδιαία σειρά 129.55 130.35 εβδομάδα -0.3%
μηνιαίο εύρος 128.6 132.43 μήνας -1.53%
ετήσιο εύρος 125.09 134.13 έτος 2.79%
129.74 -0.48 -0.37%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση