ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 121.14 121.86 ημέρα 0.46%
εβδομαδιαία σειρά 121 121.97 εβδομάδα 0.74%
μηνιαίο εύρος 120.26 121.97 μήνας 0.44%
ετήσιο εύρος 114.43 124.43 έτος 0%
121.85 0.56 0.46%
  Σύνδεση