ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 139.93 142.35 ημέρα 0.86%
εβδομαδιαία σειρά 139.93 142.35 εβδομάδα 0.36%
μηνιαίο εύρος 139.93 142.35 μήνας 0.22%
ετήσιο εύρος 137.39 142.85 έτος 0.92%
141.62 1.2 0.86%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση