ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 126.02 126.13 ημέρα -0.03%
εβδομαδιαία σειρά 125.09 126.21 εβδομάδα 0.53%
μηνιαίο εύρος 125.09 127.49 μήνας -0.09%
ετήσιο εύρος 125.09 127.49 έτος -0.09%
126.09 -0.04 -0.03%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση