ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 162.56 163.72 ημέρα 0.37%
εβδομαδιαία σειρά 162.56 163.72 εβδομάδα 0.37%
μηνιαίο εύρος 158.08 163.72 μήνας 2.95%
ετήσιο εύρος 155.07 163.72 έτος 5%
163.51 0.61 0.37%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Μεταβλητότητα

.
  Σύνδεση