ευρώ γιεν Ιαπωνίας (EUR/JPY) EUR/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 130.15 130.5 ημέρα -0.11%
εβδομαδιαία σειρά 129.87 130.61 εβδομάδα -0.28%
μηνιαίο εύρος 129.59 130.68 μήνας 0.21%
ετήσιο εύρος 125.09 130.68 έτος 3.12%
130.15 -0.14 -0.11%

Μεταβλητότητα

  Σύνδεση