dolar american yen japonez (USD/JPY) USD/JPY

Informaţii
gama de zi cu zi 105.48 106.05 zi 0.28%
gama săptămânal 105.3 106.47 săptămână -0.02%
gama lunar 105.3 106.47 lună -0.02%
gama anual 101.18 112.23 an -2.53%
105.88 0.29 0.28%
  Log in