dolar american yen japonez (USD/JPY) USD/JPY

Informaţii
gama de zi cu zi 109.58 110.33 zi -0.47%
gama săptămânal 109.58 110.59 săptămână -0.69%
gama lunar 109.07 111.66 lună -1.21%
gama anual 102.59 111.66 an 6.26%
109.79 -0.52 -0.47%

Forex volatilitatea

  Log in