Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

112.62 0.23 0.2%
Thông tin
khai mạc 112.4
phạm vi hàng ngày 112.03 112.74
phạm vi hàng tuần 112.03 113.75
phạm vi hàng năm 107.32 118.61
tuần -0.76%
tháng 0.03%
năm -3.76%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới