Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

109,64 -0,13 -0,12%
Thông tin
khai mạc 109,68
phạm vi hàng ngày 109,48 109,72
phạm vi hàng tuần 109,48 109,72
phạm vi hàng năm 104,82 109,89
tuần -0,12%
tháng 0,05%
năm 0,05%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới