Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

112.35 0.15 0.13%
Thông tin
khai mạc 112.2
phạm vi hàng ngày 112.04 112.41
phạm vi hàng tuần 111.21 112.47
phạm vi hàng năm 108.13 118.61
tuần 0.94%
tháng 1.39%
năm -3.99%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày