Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 104.03 104.71 ngày 0.31%
phạm vi hàng tuần 104.03 105.06 tuần -0.07%
phạm vi hàng tháng 104.03 106.11 tháng -0.77%
phạm vi hàng năm 101.18 112.23 năm -3.67%
104.64 0.32 0.31%

Forex biến động

  Đăng nhập