Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 103.65 104.09 ngày 0.16%
phạm vi hàng tuần 103.64 104.09 tuần 0%
phạm vi hàng tháng 102.59 104.4 tháng 0.54%
phạm vi hàng năm 102.59 104.4 năm 0.54%
103.88 0.17 0.16%

Forex biến động

  Đăng nhập