Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

110.91 -0.09 -0.08%
Thông tin
khai mạc 111
phạm vi hàng ngày 110.8 111.19
phạm vi hàng tuần 110.8 111.4
phạm vi hàng năm 104.64 113.39
tuần 0.14%
tháng 1.46%
năm -1.58%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới