Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

109.02 -0.71 -0.65%
Thông tin
khai mạc 109.74
phạm vi hàng ngày 108.96 109.83
phạm vi hàng tuần 108.64 109.83
phạm vi hàng năm 108.13 118.61
tuần -0.18%
tháng -1.21%
năm -6.83%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày