Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

Thông tin
phạm vi hàng ngày 132.03 135.31 ngày -1.68%
phạm vi hàng tuần 132.03 135.59 tuần -1.55%
phạm vi hàng tháng 130.4 135.59 tháng -0.23%
phạm vi hàng năm 113.47 139.39 năm 15.48%
132.93 -2.27 -1.68%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex biến động

.
  Đăng nhập