Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

111.15 -0.08 -0.07%
Thông tin
khai mạc 111.23
phạm vi hàng ngày 111.07 111.36
phạm vi hàng tuần 109.6 111.78
phạm vi hàng năm 108.13 118.61
tuần 1.91%
tháng -0.22%
năm -5.02%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày