Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

113.45 -0.22 -0.2%
Thông tin
khai mạc 113.67
phạm vi hàng ngày 113.33 113.68
phạm vi hàng tuần 112.84 113.78
phạm vi hàng năm 111.59 118.61
tuần 0.57%
tháng 0.6%
năm -3.05%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hãy chuyển sang ForexTime & nhận 4 USD cho mỗi lot được giao dịch!

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới

Nhà môi giới được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán London từ 2005