Đô la Mỹ Yên Nhật (USD/JPY) USD/JPY

109,67 0,12 0,11%
Thông tin
khai mạc 109,56
phạm vi hàng ngày 109,46 109,75
phạm vi hàng tuần 109,46 110,67
phạm vi hàng năm 104,82 112,4
tuần -0,36%
tháng -1,55%
năm 0,08%