САЩ долар Японски йени (USD/JPY) USD/JPY

111.3 0.3 0.27%
информация
отвор 111
дневна гама 110.87 111.44
седмичен интервал 110.63 112.9
годишен кръг 110.63 118.61
седмица -1.25%
месец -1.59%
година -4.89%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света

Листван брокер на Лондонската фондова борса от 2005-та година

Търговски услуги