щатски долар японска йена (USD/JPY) USD/JPY

107,73 0,32 0,3%
информация
отвор 107,4
дневна гама 107,33 107,97
седмичен интервал 107,21 108,38
годишен кръг 104,82 112,4
седмица -0,17%
месец -0,16%
година -1,7%