δολάριο ΗΠΑ γιεν Ιαπωνίας (USD/JPY) USD/JPY

Πληροφορίες
το εύρος της ημερήσιας 106.92 107.04 ημέρα -0.01%
εβδομαδιαία σειρά 105.71 107.05 εβδομάδα 0.99%
μηνιαίο εύρος 105.3 107.05 μήνας 1.02%
ετήσιο εύρος 101.18 112.23 έτος -1.52%
106.97 -0.01 -0.01%
  Σύνδεση