ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 114.21 114.79 วัน -0.04%
ช่วงรายสัปดาห์ 114.21 115.06 สัปดาห์ 0.29%
ช่วงรายเดือน 113.48 116.35 เดือน -0.52%
ช่วงประจำปี 113.48 116.35 ปี -0.52%
114.52 -0.04 -0.04%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ