ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 103.91 104.27 วัน -0.14%
ช่วงรายสัปดาห์ 103.91 104.27 สัปดาห์ -0.14%
ช่วงรายเดือน 103.18 105.68 เดือน -0.49%
ช่วงประจำปี 101.18 112.23 ปี -4.16%
104.11 -0.15 -0.14%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ