ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 109.81 109.93 วัน 0.04%
ช่วงรายสัปดาห์ 109.12 110.04 สัปดาห์ -0.08%
ช่วงรายเดือน 109.11 110.45 เดือน -0.18%
ช่วงประจำปี 102.59 111.66 ปี 6.33%
109.86 0.04 0.04%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ