ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 107.83 107.97 วัน -0.06%
ช่วงรายสัปดาห์ 106.37 108.01 สัปดาห์ 1.24%
ช่วงรายเดือน 106.37 108.01 เดือน 1.24%
ช่วงประจำปี 102.59 108.01 ปี 4.43%
107.89 -0.06 -0.06%

Forex ผันผวน

  เข้าสู่ระบบ