สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เงินเยนของญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

112.04 -0.42 -0.37%
ข้อมูล
การเปิด 112.46
ช่วงชีวิตประจำวัน 111.66 112.56
ช่วงรายสัปดาห์ 111.12 112.72
ช่วงประจำปี 107.32 118.61
สัปดาห์ 1.09%
เดือน 1.73%
ปี -4.25%