ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

111.95 0.02 0.02%
ข้อมูล
การเปิด 111.92
ช่วงชีวิตประจำวัน 111.89 111.99
ช่วงรายสัปดาห์ 111.89 111.99
ช่วงประจำปี 104.82 112.17
สัปดาห์ 0.02%
เดือน 0.99%
ปี 2.15%