ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 132.2 132.97 วัน 0.08%
ช่วงรายสัปดาห์ 130.41 132.97 สัปดาห์ 1.49%
ช่วงรายเดือน 129.64 137.92 เดือน -2.7%
ช่วงประจำปี 127.22 137.92 ปี 1.19%
132.66 0.11 0.08%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ