ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

109.35 -0.06 -0.05%
ข้อมูล
การเปิด 109.4
ช่วงชีวิตประจำวัน 109.21 109.71
ช่วงรายสัปดาห์ 108.43 109.71
ช่วงประจำปี 104.82 112.4
สัปดาห์ 0.7%
เดือน -0.14%
ปี -0.22%