ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 106.44 107.04 วัน -0.36%
ช่วงรายสัปดาห์ 105.71 107.05 สัปดาห์ 0.63%
ช่วงรายเดือน 105.3 107.05 เดือน 0.66%
ช่วงประจำปี 101.18 112.23 ปี -1.87%
106.6 -0.39 -0.36%
  เข้าสู่ระบบ