สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เงินเยนของญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

113.57 0.77 0.68%
ข้อมูล
การเปิด 112.8
ช่วงชีวิตประจำวัน 112.56 113.66
ช่วงรายสัปดาห์ 112.53 114.08
ช่วงประจำปี 112.53 118.61
สัปดาห์ -0.89%
เดือน -2.95%
ปี -2.95%