ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

ข้อมูล
ช่วงชีวิตประจำวัน 133.91 135.4 วัน 0.66%
ช่วงรายสัปดาห์ 132.55 135.4 สัปดาห์ 1.24%
ช่วงรายเดือน 130.4 135.59 เดือน 1.46%
ช่วงประจำปี 113.47 139.39 ปี 17.43%
135.17 0.89 0.66%
Data feed by Mataf & charting software by TradingView

Forex ผันผวน

.
  เข้าสู่ระบบ