ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) USD/JPY

106.39 -0.22 -0.2%
ข้อมูล
การเปิด 106.6
ช่วงชีวิตประจำวัน 106.25 106.65
ช่วงรายสัปดาห์ 106.16 106.7
ช่วงประจำปี 104.82 112.4
สัปดาห์ 0.02%
เดือน -2.24%
ปี -2.92%