อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เปเซตาอันดอร์รา (ADP) ฟรังก์อันดอร์รา (ADF)

ADP
ADF

ตัวแปลงค่า เปเซตาอันดอร์รา/ฟรังก์อันดอร์รา เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร , โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัปเดตล่าสุด:

Wise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ Wise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

สกุลเงิน ของอันดอร์รา

สกุลเงิน ของอันดอร์รา

ตารางการแปลง: เปเซตาอันดอร์รา/ฟรังก์อันดอร์รา

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์
10 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 0.39 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
20 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 0.79 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
30 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 1.18 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
40 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 1.58 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
50 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 1.97 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
100 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 3.94 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
150 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 5.91 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
200 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 7.88 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
250 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 9.86 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
1 000 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 39.42 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
5 000 เปเซตาอันดอร์รา ADP ADP ADF 197.10 ฟรังก์อันดอร์รา ADF

ตารางการแปลง: ADP/ADF