แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ดีนาร์แอลจีเรีย

؋
DZD

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ดีนาร์แอลจีเรีย

ตารางการแปลง

1 afghani อัฟกานิสถาน = 1.65 DZD
2 afghani อัฟกานิสถาน = 3.31 DZD
3 afghani อัฟกานิสถาน = 4.96 DZD
4 afghani อัฟกานิสถาน = 6.62 DZD
5 afghani อัฟกานิสถาน = 8.27 DZD
6 afghani อัฟกานิสถาน = 9.93 DZD
7 afghani อัฟกานิสถาน = 11.58 DZD
8 afghani อัฟกานิสถาน = 13.24 DZD
9 afghani อัฟกานิสถาน = 14.89 DZD
10 afghani อัฟกานิสถาน = 16.54 DZD
15 afghani อัฟกานิสถาน = 24.82 DZD
20 afghani อัฟกานิสถาน = 33.09 DZD
25 afghani อัฟกานิสถาน = 41.36 DZD
30 afghani อัฟกานิสถาน = 49.63 DZD
40 afghani อัฟกานิสถาน = 66.18 DZD
50 afghani อัฟกานิสถาน = 82.72 DZD
60 afghani อัฟกานิสถาน = 99.26 DZD
70 afghani อัฟกานิสถาน = 115.81 DZD
80 afghani อัฟกานิสถาน = 132.35 DZD
90 afghani อัฟกานิสถาน = 148.90 DZD
100 afghani อัฟกานิสถาน = 165.44 DZD

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

ดีนาร์แอลจีเรีย currency

  • iso 4217: DZD
  • ประเทศแอลจีเรีย

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / ดีนาร์แอลจีเรีย

2016-09-30 ► 1 AFN = 1.6544 DZD ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ดีนาร์แอลจีเรีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน ดีนาร์แอลจีเรีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 AFN = 1.6544 DZD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ