แปลง Afghani อัฟกานิสถาน Tala ซามัว

؋
WST

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / Tala ซามัว

ตารางการแปลง

10 afghani อัฟกานิสถาน = 0.39 WST
20 afghani อัฟกานิสถาน = 0.77 WST
30 afghani อัฟกานิสถาน = 1.16 WST
40 afghani อัฟกานิสถาน = 1.55 WST
50 afghani อัฟกานิสถาน = 1.93 WST
60 afghani อัฟกานิสถาน = 2.32 WST
70 afghani อัฟกานิสถาน = 2.71 WST
80 afghani อัฟกานิสถาน = 3.09 WST
90 afghani อัฟกานิสถาน = 3.48 WST
100 afghani อัฟกานิสถาน = 3.87 WST
150 afghani อัฟกานิสถาน = 5.80 WST
200 afghani อัฟกานิสถาน = 7.73 WST
250 afghani อัฟกานิสถาน = 9.66 WST
300 afghani อัฟกานิสถาน = 11.60 WST
400 afghani อัฟกานิสถาน = 15.46 WST
500 afghani อัฟกานิสถาน = 19.33 WST
600 afghani อัฟกานิสถาน = 23.19 WST
700 afghani อัฟกานิสถาน = 27.06 WST
800 afghani อัฟกานิสถาน = 30.92 WST
900 afghani อัฟกานิสถาน = 34.79 WST
1 000 afghani อัฟกานิสถาน = 38.65 WST

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

Tala ซามัว currency

  • iso 4217: WST
  • ซามัว

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / Tala ซามัว

2016-09-30 ► 1 AFN = 0.03865 WST ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน Tala ซามัว . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน Tala ซามัว ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 AFN = 0.03865 WST

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ