Converter Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ของ Palladium

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ออนซ์ของ Palladium

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

ออนซ์ของ Palladium metal

  • iso 4217: XPD

Converter Afghani อัฟกานิสถาน / ออนซ์ของ Palladium

2016-05-28 ► 1 AFN = 0.0004 XPD ► Converter Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ของ Palladium . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ของ Palladium ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-05-28

1 AFN = 0.0004 XPD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ