แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ของ Palladium

؋
XPD

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ออนซ์ของ Palladium

ตารางการแปลง

100 000 afghani อัฟกานิสถาน = 2.18 XPD
200 000 afghani อัฟกานิสถาน = 4.35 XPD
300 000 afghani อัฟกานิสถาน = 6.53 XPD
400 000 afghani อัฟกานิสถาน = 8.70 XPD
500 000 afghani อัฟกานิสถาน = 10.88 XPD
600 000 afghani อัฟกานิสถาน = 13.05 XPD
700 000 afghani อัฟกานิสถาน = 15.23 XPD
800 000 afghani อัฟกานิสถาน = 17.40 XPD
900 000 afghani อัฟกานิสถาน = 19.58 XPD
1 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 21.75 XPD
1 500 000 afghani อัฟกานิสถาน = 32.63 XPD
2 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 43.50 XPD
2 500 000 afghani อัฟกานิสถาน = 54.38 XPD
3 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 65.25 XPD
4 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 87.00 XPD
5 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 108.76 XPD
6 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 130.51 XPD
7 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 152.26 XPD
8 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 174.01 XPD
9 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 195.76 XPD
10 000 000 afghani อัฟกานิสถาน = 217.51 XPD

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

ออนซ์ของ Palladium metal

  • iso 4217: XPD

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / ออนซ์ของ Palladium

2016-09-26 ► 1 AFN = 0.000021752 XPD ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ของ Palladium . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน ออนซ์ของ Palladium ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-26

1 AFN = 0.000021752 XPD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ