อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า (AFR) ฟรังก์อันดอร์รา (ADF)

AFR
ADF

ตัวแปลงค่า ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า/ฟรังก์อันดอร์รา เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร , โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

สกุลเงิน ของฝรั่งเศส

สกุลเงิน ของอันดอร์รา

ตารางการแปลง: ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า/ฟรังก์อันดอร์รา

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์
100 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 1.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
200 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 2.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
300 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 3.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
400 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 4.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 5.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
1 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 10.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
1 500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 15.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
2 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 20.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
2 500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 25.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
10 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 100.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
50 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR ADF 500.00 ฟรังก์อันดอร์รา ADF

ตารางการแปลง: AFR/ADF