แปลง ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า (AFR) มาร์กกาฟินแลนด์ (FIM)

AFR
FIM

ตัวแปลงค่า ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า/มาร์กกาฟินแลนด์ เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร , โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัปเดตล่าสุด:

Wise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ Wise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

สกุลเงิน ของฝรั่งเศส

สกุลเงิน ของฟินแลนด์

ตารางการแปลง: ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า/มาร์กกาฟินแลนด์

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์
100 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 0.91 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
200 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 1.81 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
300 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 2.72 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
400 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 3.63 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 4.53 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
1 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 9.06 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
1 500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 13.60 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
2 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 18.13 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
2 500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 22.66 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
10 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 90.64 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM
50 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR AFR FIM 453.20 มาร์กกาฟินแลนด์ FIM

ตารางการแปลง: AFR/FIM