อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ชิลลิงออสเตรีย (ATS) ฟรังก์อันดอร์รา (ADF)

ATS
ADF

ตัวแปลงค่า ชิลลิงออสเตรีย/ฟรังก์อันดอร์รา เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร , โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัปเดตล่าสุด:

Wise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ Wise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

สกุลเงิน ของออสเตรีย

สกุลเงิน ของอันดอร์รา

ตารางการแปลง: ชิลลิงออสเตรีย/ฟรังก์อันดอร์รา

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์
1 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 0.48 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
2 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 0.95 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
3 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 1.43 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
4 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 1.91 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
5 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 2.38 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
10 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 4.77 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
15 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 7.15 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
20 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 9.53 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
25 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 11.92 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
100 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 47.67 ฟรังก์อันดอร์รา ADF
500 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS ADF 238.35 ฟรังก์อันดอร์รา ADF

ตารางการแปลง: ATS/ADF