วิวัฒนาการของ ชิลลิงออสเตรีย / วอนเกาหลีใต้

ATS

วิวัฒนาการของ KRW / ATS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น วอนเกาหลีใต้ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ชิลลิงออสเตรีย = 10 305.6619 วอนเกาหลีใต้

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น วอนเกาหลีใต้ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ชิลลิงออสเตรีย = 8 637.1663 วอนเกาหลีใต้