วิวัฒนาการของ ชิลลิงออสเตรีย / กีบลาว

ATS

วิวัฒนาการของ LAK / ATS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น กีบลาว คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ชิลลิงออสเตรีย = 83 988.7212 กีบลาว

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น กีบลาว คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ชิลลิงออสเตรีย = 61 798.3620 กีบลาว