วิวัฒนาการของ ชิลลิงออสเตรีย / ซลอตีโปแลนด์

ATS

วิวัฒนาการของ PLN / ATS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น ซลอตีโปแลนด์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ชิลลิงออสเตรีย = 36.2068 ซลอตีโปแลนด์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น ซลอตีโปแลนด์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ชิลลิงออสเตรีย = 30.0280 ซลอตีโปแลนด์