วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / รูเปียห์อินโดนีเซีย

BDT

วิวัฒนาการของ IDR / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 20 163.2755 รูเปียห์อินโดนีเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 10 555.1417 รูเปียห์อินโดนีเซีย