วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / นิวเชเกลอิสราเอล

BDT

วิวัฒนาการของ ILS / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น นิวเชเกลอิสราเอล คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ตากาบังกลาเทศ = 87.88669 นิวเชเกลอิสราเอล

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น นิวเชเกลอิสราเอล คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ตากาบังกลาเทศ = 36.92033 นิวเชเกลอิสราเอล