วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / เรียลอิหร่าน

BDT

วิวัฒนาการของ IRR / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น เรียลอิหร่าน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 78 097.6197 เรียลอิหร่าน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น เรียลอิหร่าน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 11 873.4781 เรียลอิหร่าน