วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / เรียลกัมพูชา

BDT

วิวัฒนาการของ KHR / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น เรียลกัมพูชา คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 13 700.9652 เรียลกัมพูชา

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น เรียลกัมพูชา คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 3 742.1237 เรียลกัมพูชา