Sự phát triển của Taka Bangladesh / Riel Campuchia

BDT

Sự phát triển của KHR / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Riel Campuchia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 13 700.9652 Riel Campuchia

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Riel Campuchia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 3 778.6725 Riel Campuchia