วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / วอนเกาหลีใต้

BDT

วิวัฒนาการของ KRW / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น วอนเกาหลีใต้ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 2 313.7839 วอนเกาหลีใต้

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น วอนเกาหลีใต้ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 1 141.4695 วอนเกาหลีใต้