วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / ดีนาร์เซอร์เบีย

BDT

วิวัฒนาการของ RSD / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 150.7588 ดีนาร์เซอร์เบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ดีนาร์เซอร์เบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 71.4023 ดีนาร์เซอร์เบีย