วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / ซอมอุซเบกิสถาน

BDT

วิวัฒนาการของ UZS / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ซอมอุซเบกิสถาน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 13 388.6930 ซอมอุซเบกิสถาน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ซอมอุซเบกิสถาน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 1 553.7781 ซอมอุซเบกิสถาน