Sự phát triển của Taka Bangladesh / Som Uzbekistan

BDT

Sự phát triển của UZS / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Som Uzbekistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 12 615.2374 Som Uzbekistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Som Uzbekistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 1 553.7781 Som Uzbekistan