วิวัฒนาการของ ฟรังก์คองโก / รูเปียห์อินโดนีเซีย

CDF

วิวัฒนาการของ IDR / CDF

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์คองโก เป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ฟรังก์คองโก = 3 679.3022 รูเปียห์อินโดนีเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ฟรังก์คองโก เป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ฟรังก์คองโก = 701.9721 รูเปียห์อินโดนีเซีย