วิวัฒนาการของ เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) / ยูโร

CUC

วิวัฒนาการของ EUR / CUC

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) เป็น ยูโร คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) = 96.7305 ยูโร

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) เป็น ยูโร คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) = 79.9309 ยูโร