Sự phát triển của Peso Cuba có thể chuyển đổi / euro

CUC

Sự phát triển của EUR / CUC

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Cuba có thể chuyển đổi sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Peso Cuba có thể chuyển đổi = 96.7305 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Cuba có thể chuyển đổi sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Peso Cuba có thể chuyển đổi = 79.9309 euro