วิวัฒนาการของ ซูเกรเอกวาดอร์ / รูปีอินเดีย

ECS

วิวัฒนาการของ INR / ECS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซูเกรเอกวาดอร์ เป็น รูปีอินเดีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100000 ซูเกรเอกวาดอร์ = 310.3084363 รูปีอินเดีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซูเกรเอกวาดอร์ เป็น รูปีอินเดีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100000 ซูเกรเอกวาดอร์ = 252.7065054 รูปีอินเดีย